Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 18/11/2016, 17:00
Bến Tre tập huấn nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2016.
18/11/2016 | Ban Thi đua Khen thưởng

​      Nhằm củng cố, nâng cao chất lượng công tác bình xét thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước, nhất là việc tổ chức hoạt động, bình xét thi đua theo cụm, khối, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới. Sáng ngày 10/11/2016, Hội đồng  Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác thi đua, khen thưởng năm 2016 cho gần 150 công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng của các sở, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, doanh nghiệp nhà nước, các Tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề; lãnh đạo Phòng Nội vụ và cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng các huyện, thành phố; Cụm trưởng, Khối trưởng các cụm, khối thi đua trực thuộc các sở, ngành tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tập huấn.JPG 

Quang cảnh Hội nghị

       Tại hội nghị công chức, viên chức làm công tác thi đua, khen thưởng nghe báo cáo viên của Ban Thi đua, Khen thưởng triển khai, nhận mạnh những nội dung trọng tâm của kế hoạch số 3986 /KH - UBND ngày  04  tháng 8  năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020) và Kế hoạch số 5804 /KH-UBND ngày 01  tháng 11  năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Đặc biệt, báo cáo viên củng cố lại một số nội dung cơ bản về tổ chức hoạt động và chấm điểm bình xét thi đua theo cụm, khối; một số nội dung trọng tâm về công tác xét danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng.
       Phát biểu tại hội nghị
ông  Hồ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng yêu cầu cán bộ làm công tác thi đua, khen cần sâu sát, nắm vững các nghiệp vụ tiêu chí để bình xét thi đua cho ngành mình đồng thời tham mưu cho lãnh đạo cơ quan ban hành kế hoạch tổ chức phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 góp phần thúc đẩy nhiệm vụ phát triển chung của toàn tỉnh. Đặc biệt quan tâm hơn về giải quyết dứt điểm việc khen thưởng thành tích kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ không còn tồn đọng trong nhân dân theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Hồ Văn Hiến - Phó Chủ tịch TT Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban TĐKT phát biểu tại Hội nghị.JPG

Ông Hồ Văn Hiến - Phó Chủ tịch TT Hội đồng Thi đua- Khen thưởng tỉnh, Trưởng Ban TĐKT phát biểu tại Hội nghị

Trúc LạnhLượt người xem:   1109
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com