Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 18/08/2014, 14:00
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ
18/08/2014 | Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên
Ngày 28/11, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 2804/SNV-CCVTLT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lưu trữ
Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm thực hiện chế độ phụ cấp độc hại đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm việc trong kho lưu trưc thuộc các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, cụ thể như sau:

Mức 2, hệ số 0.2 tính theo lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công việc lựa chọn, phân loại, bảo quản tài liệu và tổ chức sử dụng tài liệu trong kho lưu trữ; Mức 3, hệ số 0.3 tính theo lương tối thiểu đối với cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp làm công việc khử trùng tài liệu, tu sửa phục chế tài liệu hư hỏng;

Cách tính trả phụ cấp độc hại, nguy hiểm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ, cụ thể: Phụ cấp độc hại được tính theo thời gian thực tế làm việc tại kho lưu trữ, nếu làm việc dưới 4 giờ trong ngày thì được tính bằng ½ ngày làm việc, nếu làm việc từ 4 giờ trở lên thì được tính cả ngày làm việc; Phụ cấp độc hại được trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

Về nguồn kinh phí: Các đối tượng thuộc cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ, phụ cấp độc hại, nguy hiểm do ngân sách nhà nước chi trả theo phân cấp ngân sách hiện hành trong dự toán ngân sách được giao hàng năm cho cơ quan, đơn vị; Các đối tượng thuộc cơ quan thực hiện khoán biên chế, kinh phí quản lý hành chính đối với cơ quan nhà nước và các đối ttwowngj thuộc các đơn vị sự nghiệp thực hiện quyền tự chủ tài chính, phụ cấp độc hại, nguy hiểm do cơ quan, đơn vị chi trả từ nguồn kinh phí khoán và nguồn tài chính được giao tự chủ.
Lượt người xem:   2302
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com