Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 04/01/2018, 14:00
Tổng hợp các văn bản hướng dẫn công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ VIII 2018-2020
04/01/2018 | Phòng Xây dựng Chính quyền và Công tác thanh niên

​1. Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

>>> Xem file tại đây ... 08-2013-QD-UBND.pdf

2. Hướng dẫn Liên tịch số 2664/HDLT-SNV-BTT.UBMTTQ ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Sở Nội vụ và Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre Hướng dẫn Quy trình bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ VIII (2018-2020)

>>> Xem file văn bản tại đây...2664-HDLT-SNV-BTT.UBMTTQ.PDF

>>> Tải các biểu mẫu văn bản...mau bieu.rar

3. Công văn số 5527/UBND-TH ngày 30 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ VIII 2018-2020

>>> Xem file văn bản tại đây ... 5527-UBND-TH.pdf

4. Nghị quyết quy định phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, cấp xã; Người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bến Tre

>>> Xem file văn bản tại đây ... 19-2016-NQ-HDND.PDF


*** Biễu mẫu các văn bản phục vụ công tác bầu cử Trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ VIII (2018-2020)...Tải file tại đây >>>mau_bieu.rarLượt người xem:   2508
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com