Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 02/12/2014, 15:00
Đề cương và biểu mẫu báo cáo công tác cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.
02/12/2014
Thực hiện Công văn số 4757/BNV-CCVC ngày 10/11/2014 của Bộ Nội vụ.Sở Nội vụ gửi kèm Đề cương và các biểu mẫu báo cáo về công tác cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số.Đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố hoàn thành và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 8/12/2014.
Lượt người xem:  1816
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com