Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 08/06/2020, 11:00
Thông báo Triệu tập cán bộ, công chức, viên chức và người làm công tác hội tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên, chuyên viên chính 2019 của tỉnh Bến Tre
08/06/2020 | Phòng Công chức, Viên chức

​Xem file tại đây... 18Thong_bao_trieu_tap_thi_sinh.pdf

                            Danh_sach_thi_sinh.pdf

Lượt người xem:   558
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com