Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 11/06/2020, 10:00
Thông báo danh mục tài liệu ôn thi kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2019
11/06/2020 | Phòng Công chức, Viên chức

​ - Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên ngạch CHUYÊN VIÊN

          Tài liệu dành cho công chức:  CV_cong_chuc_1.PDF

          Tài liệu dành cho viên chức và người làm công tác hội: CV_vien_chuc_1.PDF

          Tài liệu môn Tin học, Tiếng anh (dùng chung cho công chức, viên chức và người làm công tác hội): CV_Tin_hoc_1.PDF     CV_Tieng_anh_1.PDF

          Địa điểm: Hội trường số 4 - Trường Chính trị

- Tài liệu ôn thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức lên ngạch CHUYÊN VIÊN CHÍNH

          Tài liệu dành cho công chức: CVC_Cong_chuc_1.PDF

          Tài liệu dành cho viên chức và người làm công tác hội: CVC_Vien_chuc_Hoi_1.PDF

          Tài liệu Tin học, Tiếng anh (dùng chung cho công chức, viên chức và người làm công tác hội: CVC_Tin_hoc_1.PDF   CVC_Tieng_anh_1.PDF

         Địa điểm: Hội trường số 3 - Trường Chính trị

Lượt người xem:   2207
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com