Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 04/02/2015, 11:00
Báo cáo kết quả xử lý kỷ luật đối với cá nhân và tổ chức sai phạm trong lĩnh vực tài chính - ngân sách 2013
04/02/2015 | Phòng Công chức, Viên chức
Báo cáo kết quả xử lý kỷ luật đối với cá nhân và tổ chức sai phạm trong lĩnh vực tài chính - ngân sách 2013...
Thực hiện Công văn số 514/UBND-TH ngày 02 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc báo cáo kết quả xử lý kỷ luật đối với tổ chức và cá nhân sai phạm trong lĩnh vực tài chính năm 2013;

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo việc xử lý kỷ luật đối với cá nhân và tổ chức sai phạm trong lĩnh vực tài chính - ngân sách năm 2013 thuộc thẩm quyền quản lý theo biểu mẫu của Bộ Nội vụ.

Thời gian gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 11 tháng 02 năm 2015, đồng thời gửi file dữ liệu làm bằng chương trình Excel qua hộp thư điện tử: phamkhiet.snv@gmail.com, để Sở Nội vụ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Bộ Nội vụ theo đúng thời gian quy định.

Tải biểu mẫu: Click vào đây để tải
Lượt người xem:  2268
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com