Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 18/03/2015, 14:00
Báo cáo tình hình sử dụng biên chế năm 2014
18/03/2015 | Phòng Công chức, Viên chức
Báo cáo đầy đủ, chính xác số lượng cán bộ, công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hiện có mặt tính tại thời điểm 20/3/2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện...
Nhằm nắm rõ tình hình sử dụng biên chế năm 2014, tình hình hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo những nội dung sau đây:
1. Báo cáo đầy đủ, chính xác số lượng cán bộ, công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hiện có mặt tính tại thời điểm 20/3/2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Ủy ban nhân dân huyện theo biểu số 3B kèm theo Công văn này.
Báo cáo đầy đủ, chính xác số lượng viên chức đã được tuyển dụng, bổ nhiệm trong phạm vi chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao, số lượng lao động hợp đồng do đơn vị hợp đồng theo yêu cầu công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo biểu số 4B kèm theo Công văn này.
2. Báo cáo tình hình hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất theo bố cục tại phụ lục số 1 kèm theo Công văn này.
3. Lưu ý: các báo cáo nêu trên cần nêu rõ thực trạng, thuận lợi, khó khăn, kiến nghị và đề xuất.
Thời gian báo cáo gửi về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 23/3/2015.
Sở Nội vụ dự kiến đến làm việc với một số huyện, lịch làm việc cụ thể theo phụ lục số 2 kèm theo Công văn này.
Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quan tâm báo cáo đúng thực trạng và gửi báo cáo về Sở Nội vụ đúng thời gian nêu trên./.
Tải biểu mẫu đính kèm bên dưới
Click vào đây để tải
Tải phụ lục bên dưới:
Click vào đây để tải
Lượt người xem:  2143
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com