Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 07/09/2020, 17:00
Kết luận thanh tra về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức thuộc quyền quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
07/09/2020 | Thanh tra Sở Nội vụ
Lượt người xem:   463
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Tầng 11 (Nhà làm việc 6 Sở) 126A Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3.822.628 | E-mail: snv@bentre.gov.vn