Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 6, Ngày 27/03/2015, 09:00
Báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức và đăng ký chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức năm 2015
27/03/2015
Thực hiện Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
Sau khi các Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành ban hành các Thông tư quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chuyên ngành, cụ thể như sau:

Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ;
Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập;
Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Văn hóa thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Thể dục thể thao;
Thông tư số 13/2014/TT-BNV ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Lưu trữ.

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo số lượng, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; đăng ký số lượng chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp và danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi hoặc xét thăng hạng đối với các chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành của 04 Thông tư nêu trên (biểu mẫu được đăng tải tại website của Sở Nội vụ, địa chỉ truy cập: /, mục thông tin Tổ chức biên chế).

Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian công tác 03 năm liên tục gần nhất; có phẩm chất và đạo đức nghề nghiệp; không trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc đã có thông báo về việc xem xét kỷ luật của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền;
- Có đủ trình độ đào tạo, bồi dưỡng và năng lực chuyên môn nghiệp vụ của chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn hạng hiện giữ trong cùng ngành, lĩnh vực;
- Đáp ứng các yêu cầu khác theo quy định về tiêu chuẩn của hạng chức danh nghề nghiệp mà viên chức dự thi hoặc xét thăng hạng.

Thời gian báo gửi báo cáo và đăng ký chỉ tiêu bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10 tháng 4 năm 2015, đồng thời gửi file dữ liệu làm bằng chương trình Excel qua hộp thư điện tử: phamkhiet.snv@gmail.com, để Sở Nội vụ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Quá thời hạn nêu trên, cơ quan, đơn vị không có văn bản đăng ký gửi về Sở Nội vụ thì coi như cơ quan, đơn vị đó không có nhu cầu thi thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2015./.

Tải về biểu mẫu theo link bên dưới:
Lượt người xem:   2465
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com