Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 07/10/2020, 10:00
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT BIÊN CHẾ CÔNG CHỨC
07/10/2020 | Phòng Cải cách Hành chính

​      Ngày 03/10/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1499/QĐ-TTg về việc phê duyệt biên chế công chức hưởng lương từ ngân sách Nhà nước của cơ quan hành chính Nhà nước và biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước năm 2021.

      Theo đó, tổng biên chế công chức năm 2021 của các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước, cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài (không bao gồm biên chế của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và cán bộ, công chức cấp xã), biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước và biên chế công chức dự phòng là 249.650 biên chế (giảm so với năm 2020 là 3.867 biên chế). Cụ thể như sau:

      - Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là 247.344 biên chế:

      + Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tổ chức do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thành lập mà không phải là đơn vị sự nghiệp công lập (106.836 biên chế);

      + Các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện (140.508 biên chế);

      - Các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài là 1.068 biên chế;

      - Tổng biên chế của các Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước là 686 biên chế;

      - Biên chế công chức dự phòng là 552 biên chế.

     - Riêng tỉnh Bến Tre được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước là: 1.763 biên chế.

      Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

ĐĂNG PHONG


Lượt người xem:  187
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Tầng 11 (Nhà làm việc 6 Sở) 126A Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3.822.628 | E-mail: snv@bentre.gov.vn