Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 02/04/2015, 16:00
Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức
02/04/2015
Chủ trì: Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Sáng ngày 26 tháng 3 năm 2015, Hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Tại đầu cầu Bến Tre, ông Nguyễn Hữu Lập - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở: Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ, đại diện các phòng thuộc Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh cùng tham dự.

Năm 2014 các Bộ, ngành và các địa phương đã đẩy mạnh triển khai cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức trên nhiều nội dung như: Tiến hành kiểm tra, cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước.

Các thành viên của 2 Ban Chỉ đạo Trung ương đã phối hợp tốt với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức kiểm tra, đôn đốc thực hiện cải cách hành chính theo ngành, lĩnh vực.

Tính đến nay, tại các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập và kiện toàn Ban Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ, ngành, địa phương mình. Kịp thời ban hành quy chế làm việc và xây dựng kế hoạch triển khai xác định vị trí việc làm cũng như các nội dung khác có liên quan. Tổ chức tập huấn cho các đơn vị thuộc và trực thuộc phương pháp xác định vị trí việc làm và chỉ đạo, triển khai việc xác định vị trí việc làm trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương.

Bộ Nội vụ đã hoàn thiện thể chế để tạo cơ sở pháp lý cho các Bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ của cải cách chế độ công vụ, công chức nhằm mục tiêu xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả. Đã xây dựng được hệ thống thể chế quản lý công chức và viên chức theo đúng quy định của Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức.

Một số Bộ, ngành, địa phương đã chủ động, phối hợp với Bộ Nội vụ triển khai thực hiện một số cơ chế mới trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, triển khai xác định vị trí việc làm, thí điểm tổ chức thi tuyển công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý. Xây dựng tiêu chuẩn chức danh ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của viên chức.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Thành tựu đạt được của năm 2014 và 3 tháng đầu năm 2015 có phần đóng góp không nhỏ của cải cách hành chính. Tuy nhiên công tác cải cách hành chính vẫn chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, chúng ta vẫn có thể còn làm tốt hơn nữa. Vì vậy các ngành, các cấp cần nổ lực hết sức mình để thực hiện cho đạt và vượt các mục tiêu đã đề ra trong năm 2015. Thủ tướng yêu cầu: Cải cách thể chế là khâu đột phá, hoàn thành thể chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; ban hành văn bản pháp quy trước hết là phải đúng pháp luật, phải có tính khả thi và luôn sát thực tế. Cải cách thủ tục hành chính ở tất cả các lĩnh vực, rà soát các văn bản, sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, thông thoáng nhất, dễ dàng nhất cho người dân và doanh nghiệp. Về tổ chức bộ máy: hoàn tất đề án thi tuyển chức danh công chức để thực hiện thống nhất toàn quốc; xác định vị trí việc làm cho từng công chức hết sức chặt chẽ, đồng thời phải gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở từng cơ quan đơn vị. Cuối cùng cần phải đẩy nhanh Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử để hoạt động hành chính trở nên hiện đại hơn, chuyên nghiệp hơn và hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp cao hơn.

Đưa tin: Đăng Phong.
Lượt người xem:   1639
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com