Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 2, Ngày 06/04/2015, 15:00
THÔNG BÁO Điểm thi kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014 tỉnh Bến Tre
06/04/2015
Thông báo điểm thi, chưa có kết quả trúng tuyển.
Căn cứ Điều 34 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, sau khi tổ chức chấm thi theo quy định, Thường trực Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014 tỉnh Bến Tre (Sở Nội vụ) thông báo điểm thi của thí sinh tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức năm 2014 tỉnh Bến Tre (danh sách kèm theo) để các cơ quan, đơn vị có thí sinh dự thi thông báo cho thí sinh được biết.

Điểm thi của thí sinh được niêm yết tại Sở Nội vụ, đồng thời được đăng tải tại website của Sở Nội vụ (địa chỉ truy cập /, mục thông tin Tổ chức biên chế).

Thời hạn nhận đơn phúc khảo: Từ ngày 07/4/2015 đến ngày 21/4/2015 (tính theo dấu công văn đến của Sở Nội vụ hoặc dấu bưu điện trong trường hợp thí sinh gửi bằng đường bưu điện).

Nơi nhận đơn phúc khảo: Bộ phận Văn thư - Sở Nội vụ, số 11 Cách mạng Tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.

Hội đồng thi nâng ngạch không giải quyết phúc khảo đối với các đơn đề nghị phúc khảo nhận sau thời hạn nêu trên.

Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2014 tỉnh Bến Tre thông báo để các cơ quan, đơn vị và thí sinh được biết./.

Tải về danh sách điểm thi theo link bên dưới:
Lượt người xem:  3378
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com