Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 09/04/2015, 10:00
Sở Kế hoạch và Đầu tư - Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính năm 2014.
09/04/2015 | Phòng Cải cách Hành chính
Bài viết cho Báo Đồng Khởi
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - ĐIỂM SÁNG TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2014

Xác định cải cách hành chính là khâu đột phá trong cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư không ngừng nỗ lực thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính (CCHC), tăng cường đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), tạo cơ hội thuận lợi cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Tại Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2014 và triển khai Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư là một trong bốn đơn vị vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen vì những thành tích vượt trội lĩnh vực này.

Công tác CCHC trong năm qua của Sở đã đạt được những kết quả đáng kể. Đảng ủy, Ban giám đốc thường xuyên quan tâm lãnh đạo trong thực thi nhiệm vụ CCHC. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ CCHC, Sở luôn bám sát các hướng dẫn của cấp trên, thực hiện có hệ thống, đồng bộ công tác CCHC; tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của mỗi CBCC được nâng lên, thực hiện cơ chế “một cửa” giúp giảm bớt sự phiền hà không cần thiết, giảm đáng kể thời gian giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức; công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo quy định. Công tác quản lý, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức của Sở được chú trọng, cải tiến và thực hiện thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng quản lý hành chính nhà nước, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, hành chính của đội ngũ CBCC cơ quan. Thực hiện tốt các quy định của Chính phủ về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan hành chính nhà nước.

Trong các buổi họp sinh hoạt đầu tuần, họp định kỳ, Ban giám đốc Sở đều nhắc nhở cán bộ công chức về tinh thần trách nhiệm thực thi công vụ, thời gian làm việc, trong giao tiếp, ứng xử; đồng thời, chỉ đạo cụ thể các công việc liên quan đến thực hiện CCHC từ khâu lập kế hoạch đến tổ chức triển khai thực hiện. Thường xuyên phát phiếu thăm dò ý kiến khách hàng nhằm khảo sát mức độ hài lòng của các cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan, của cán bộ công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trong thực thi công vụ.

Để đơn giản hóa TTHC trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, công tác rà soát các văn bản quy phạm pháp luật được nghiêm túc thực hiện. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã công bố công khai 148 TTHC và được công khai niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở, đảm bảo minh bạch, khoa học tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp và cá nhân đến liên hệ công tác tra cứu.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đã niêm yết công khai các văn bản pháp quy và biểu mẫu quy định về thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, trình tự, cách thức, thời gian, lệ phí thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động nhà đầu tư và đăng ký kinh doanh, thẩm định dự án để tổ chức, cá nhân dễ tiếp cận tìm hiểu và thực hiện. Năm 2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã giải quyết 1.175 hồ sơ thuộc thẩm quyển của Sở, tất cả đều trả kết quả đúng và trước hẹn. Việc thực hiện các thủ tục đầu tư bước đầu đã giúp các nhà đầu tư, các doanh nghiệp rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, hồ sơ dự án chất lượng tốt hơn, tính khả thi cao và nhanh chóng đưa dự án vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để hỗ trợ cán bộ công chức trong thực hiện CCHC, Sở chú trọng hiện đại hoá công tác hành chính nhà nước như tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc nhất là trang bị hệ thống máy tính nhằm ứng dụng tin học trong quản lý hành chính nhà nước. 100% các phòng chuyên môn nghiệp vụ được nối mạng internet khai thác thông tin phục vụ cho công tác. Sở cũng đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; ứng dụng phần mềm quản lý nguồn vốn ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng cơ bản. Các trang thiết bị phục vụ hoạt động công tác của cán bộ được mua sắm bổ sung kịp thời; đặc biệt quan tâm trang bị cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một cửa, một cửa liên thông các thiết bị văn phòng hiện đại phục vụ tốt nhu cầu của tổ chức cá nhân.

Dù còn một số hạn chế cần khắc phục như: Việc triển khai thực hiện phiên bản ISO 9001:2008 theo Kế hoạch đề ra còn chậm trễ do khó khăn về kinh phí; Hệ thống máy chủ được trang bị từ năm 2009 đã xuống cấp, hoạt động không ổn định, gây xử lý chậm trong quá trình chuyển văn bản; việc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật cho hệ thống mạng còn gặp nhiều khó khăn do còn khó khăn về kinh phí; Tinh thần, thái độ phục vụ của CBCC được nâng lên nhưng cần cải thiện hơn nữa về trách nhiệm thực thi công vụ, chất lượng tham mưu, đồng bộ hóa các khâu để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho tổ chức, cá nhân. Nhưng với tinh thần cải cách hành chính mạnh mẽ, quyết tâm cao của lãnh đạo cũng như đội ngũ cán bộ công chức, chắc chắc rằng công tác CCHC của sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ mang lại nhiều thành quả hơn nữa trong thời gian tới.

Năm 2015 cũng như các năm tiếp theo, Sở Kế hoạch và Đầu tư xác định, CCHC là công tác trọng tâm, thường xuyên và liên tục trong chỉ đạo điều hành của cơ quan. Sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện CCHC, trong đó : Tiếp tục rà soát, nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết TTHC cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ làm việc tại Sở; Tiếp tục triển khai thí điểm đo lường sự hài lòng của các nhân, tổ chức với sự phục vụ của Sở trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp; Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ CBCC năm 2015; Tập trung khắc phục hạn chế tồn tại, duy trì và phát triển việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008. Tiếp tục tuyên truyền vận động cán bộ, viên chức toàn ngành thực hiện chung tay CCHC để nâng cao hiệu quả của công tác CCHC cũng như hoạt động quản lý nhà nước về công tác đầu tư của tỉnh trong thời gian tới.

Tác giả: Đăng Phong
Lượt người xem:   1118
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com