Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 09/04/2015, 17:00
Báo cáo tình hình sử dụng biên chế năm 2014 [09/04/2015]
09/04/2015 | Phòng Công chức, Viên chức
Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình sử dụng biên chế năm 2014, kế hoạch phân bổ biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2015 tại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh báo cáo những nội dung sau đây:
Kính gửi: Các Sở, ban, ngành tỉnh Bến Tre.

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình sử dụng biên chế năm 2014, kế hoạch phân bổ biên chế công chức, số lượng người làm việc năm 2015 tại các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh báo cáo những nội dung sau đây:

1. Báo cáo đầy đủ, chính xác số lượng công chức, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP hiện có mặt tính tại thời điểm 01/4/2015 trong các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc thẩm quyền quản lý theo biểu số 3B kèm theo Công văn này.

2. Báo cáo đầy đủ, chính xác số lượng viên chức hiện có (đã được tuyển dụng, bổ nhiệm) trong phạm vi chỉ tiêu số lượng người làm việc được giao, số lượng lao động do đơn vị hợp đồng theo yêu cầu công việc trong đơn vị sự nghiệp công lập theo biểu số 4B kèm theo Công văn này.

3. Nội dung báo cáo cần nêu rõ thực trạng, nguyên nhân chưa sử dụng hết số lượng người làm việc được giao (nếu có), thuận lợi, khó khăn, giải pháp sử dụng có hiệu quả biên chế được giao, kiến nghị và đề xuất (kèm theo biểu số 3B, 4B).

4. Thời gian báo cáo gửi về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 15/4/2015.

Lưu ý: Biểu mẫu 3B, 4B được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ, địa chỉ: www.snv.bentre.gov.vn.

Đề nghị quý cơ quan quan tâm báo cáo đúng thực trạng và gửi báo cáo về Sở Nội vụ đúng thời gian nêu trên./.

Tải về biểu mẫu theo link dưới đây:
Lượt người xem:   2773
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com