Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 20/03/2014, 12:00
Phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong giai đoạn mới
20/03/2014
Trước lúc ra đi vào cõi vĩnh hằng, Bác Hồ kính yêu của dân tộc ta, người thầy vĩ đại của Đảng ta, đã để lại cho dân tộc ta di sản vô giá đó là bản "Di chúc", trong đó có những dòng viết riêng cho phụ nữ Việt Nam: "Trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, phụ nữ đảm đang ta đã góp phần xứng đáng trong chiến đấu và trong sản xuất, Ðảng và Chính phủ cần phải có kế hoạch thiết thực để bồi dưỡng, cất nhắc và giúp đỡ để ngày thêm nhiều phụ nữ phụ trách mọi công việc kể cả công việc lãnh đạo. Bản thân phụ nữ thì phải cố gắng vươn lên. Ðó là một cuộc cách mạng đưa đến quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ" (Di chúc).
Phụ nữ tham gia lao động trên đồng ruộng Bến Tre. (Ảnh: QN)
Không phải trước lúc đi xa Bác mới để lại những lời dặn dò Đảng và Nhà nước ta quan tâm đối với phụ nữ, mà lúc sinh thời Bác đặc biệt quan tâm đến phụ nữ, Bác từng khẳng định: "Non sông gấm vóc Việt Nam do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp rực rỡ". Đồng thời, để phát huy vai trò của phụ nữ, Bác yêu cầu: “Chị em phụ nữ không nên ngồi chờ Chính phủ, chờ Đảng ra chỉ thị giải phóng phụ nữ mà tự mình phải tự cường đấu tranh”. “Mỗi một người và tất cả phụ nữ phải hăng hái nhận trách nhiệm của người làm chủ đất nước, tức là phải ra sức thi đua sản xuất và thực hành tiết kiệm để xây dựng nước nhà, xây dựng xã hội chủ nghĩa. Muốn làm tròn nhiệm vụ vẻ vang đó, phụ nữ phải xóa bỏ tâm lý tự ti và ỷ lại, phải có ý chí tự cường tự lập, phải nâng cao lên mãi trình độ chính trị, văn hóa, kỹ thuật”. “Phải nâng cao tinh thần làm chủ, cố gắng học tập và phấn đấu. Người phụ nữ phải tự khẳng định mình thông qua năng lực trình độ, thông qua sự hiểu biết và sự đóng góp của chính họ vào gia đình và xã hội. Từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, nâng cao vị trí của người phụ nữ trong xã hội và thực hiện xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bình đẳng và tiến bộ”.

Thấm nhuần tư tưởng nhân văn và lời dạy của Bác, phụ nữ nước ta trong suốt tiến trình lịch sử dựng nước và giữ nước luôn phát huy những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam ngập tràn lòng yêu nước, nhiều phụ nữ dũng cảm, anh hùng, tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần tạo nên những trang sử vẻ vang của dân tộc, như Bác Hồ từng chỉ ra: “Trong hàng ngũ vẻ vang những anh hùng quân đội, anh hùng lao động, chiến sĩ thi đua và lao động tiên tiến đều có phụ nữ. Phụ nữ ta tham gia ngày càng đông và càng đắc lực trong các ngành kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội. Thế là dưới chế độ tốt đẹp của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, phụ nữ đã thật sự làm chủ Nhà nước”; “Miền Nam anh hùng có đội quân đấu tranh chính trị gồm hàng vạn chiến sĩ toàn là phụ nữ. Họ rất mưu trí và dũng cảm làm cho địch phải khiếp sợ và gọi họ là “đội quân tóc dài”. Phó Tổng Tư lệnh Quân giải phóng là cô Nguyễn Thị Định. Cả thế giới chỉ nước ta có vị tướng quân gái như vậy. Thật vẻ vang cho miền Nam, cho cả dân tộc ta…”; “Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, hàng vạn phụ nữ đã trở thành cán bộ chuyên môn các ngành và cán bộ lãnh đạo… theo gương các bà, các mẹ và các chị anh hùng, nhiều cháu thiếu niên nhi đồng gái cũng rất ngoan… như thế là từ xưa đến nay, từ Nam đến Bắc, từ trẻ đến già, phụ nữ Việt Nam ta thật là anh hùng …”.

Hiện nay, đất nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh CNH - HĐH, chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc về kinh tế - xã hội trong phát triển đất nước. Trong bối cảnh đó, hơn bao giờ hết, người phụ nữ Việt Nam vừa phải tiếp tục kế thừa, phát huy những truyền thống đạo đức quý báu, tốt đẹp mà các thế hệ trước để lại. Mặt khác, không ngừng hình thành, phát triển những phẩm chất tiên tiến phù hợp với các yêu cầu của sự nghiệp đổi mới đất nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế, từng bước góp phần tạo dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại.

Nhân kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3 1910 – 8/3/2014) và 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, phụ nữ cả nước nói chung và Bến Tre nói riêng hãy phát huy truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam trong các giai đoạn phát triển của lịch sử dân tộc. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường vượt khó vươn lên làm chủ bản thân, gia đình và xã hội; tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt, là giữ gìn, phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước theo tinh thần Đề án 343/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ “Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 - 2015”. Đặc biệt, là phát huy phẩm chất yêu nước (Đề án 343) với nội dung cụ thể: yêu quê hương, đất nước, tổ quốc mình; yêu con người, dân tộc, nhân dân, đồng bào mình; yêu thuần phong, mỹ tục cùng những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Yêu nước ở Việt Nam gắn liền với thương nòi. Yêu nước vừa là cảm tính vừa là lý tính. Yêu nước là tình cảm về quê hương, đất nước, đồng bào mình, tình cảm đó xuất phát từ sự hiểu biết của lý trí. Yêu nước không chỉ thể hiện ở tình cảm, mà còn bằng hành động (có khi hy sinh cả tính mạng) để bảo vệ đất nước, bảo giống nòi, phát huy, phát triển tình yêu nước lên một tầm cao mới, bảo vệ độc lập dân tộc trong những hoàn cảnh lịch sử cụ thể. Phẩm chất yêu nước của người phụ nữ Việt Nam hiện đại là kết quả của quá trình kế thừa và phát huy, sáng tạo các giá trị yêu nước trong những điều kiện lịch sử mới.
Phụ nữ Bến Tre tham gia làm nghề đan đát. (Ảnh: QN)
Trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước, phẩm chất yêu nước của phụ nữ Việt Nam được thể hiện: Yêu nước là phát huy tình yêu đối với dân tộc, nhân dân, yêu thương con người. Yêu nước gắn với yêu chủ nghĩa xã hội, hướng đến mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Yêu nước là phải làm giàu cho đất nước, cho gia đình và bản thân. Yêu nước là nâng cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong thời đại mới. Yêu nước là góp phần xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc. Yêu nước là làm bạn với nhân dân thế giới, vì lợi ích của nhân loại. Yêu nước là phát huy vai trò của giới (phụ nữ).
Về ý thức trách nhiệm đối với gia đình và xã hội, trước hết là biểu hiện của ý thức trách nhiệm của phụ nữ đối với gia đình: phụ nữ với trách nhiệm thực hiện chức năng sinh sản và tái sản xuất ra con người; phụ nữ với trách nhiệm chăm sóc và giáo dục con cái trong gia đình; ý thức trách nhiệm trong tổ chức cuộc sống và gắn kết tình cảm giữa các thành viên trong gia đình; ý thức trách nhiệm đóng góp về kinh tế cho gia đình. Về biểu hiện ý thức trách nhiệm của phụ nữ đối với xã hội, đó là sự tham gia của phụ nữ vào công việc hoạt động chung của cộng đồng; thực hiện tốt công việc chuyên môn, nghề nghiệp đã lựa chọn là thể hiện sự đóng góp thiết thực của phụ nữ cho xã hội; sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý xã hội. Có ý thức tiếp thu tri thức, sự tiến bộ, làm chủ khoa học, công nghệ và kỹ năng nghề nghiệp; có tinh thần năng động, sáng tạo và ý chí vươn lên trong cuộc sống với những nội dung cơ bản của người phụ nữ trong giai đoạn hiện nay như: Không chấp nhận “số phận”, hoàn cảnh; chủ động trong công việc; biết nắm lấy cơ hội, phát huy sáng kiến cá nhân, dám nghĩ, dám làm
Về ý thức xây dựng đời sống văn hóa và biểu hiện của người phụ nữ có lối sống văn hóa trong giai đoạn CNH - HĐH đất nước: Do đặc điểm của thời đại và của thiên tính nữ, so với lối sống chung của mỗi công dân trong giai đoạn CNH - HĐH đất nước, lối sống của người phụ nữ còn mang thêm những nét sắc thái riêng, đó là lối sống trẻ trung, năng động, cần kiệm, giàu tình cảm, tinh tế, biết sẻ chia, biết ăn ở: mềm mỏng, biết điều, bao dung, độ lượng, khôn khéo, biết hy sinh khi cần thiết; tỉnh táo, thông minh mà không lạnh lùng, luôn biết điều chỉnh mình cho phù hợp hoàn cảnh. Tất cả những người phụ nữ thông minh, có trái tim nhạy cảm đều biết lựa chọn cách ứng xử đẹp để sao cho vừa đẹp lòng người và vừa thuận ý mình. Về ý thức xây dựng lối sống văn hóa lành mạnh, ý thức vươn lên làm chủ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; có ý thức trau dồi những tri thức cơ bản; ý thức tu dưỡng đạo đức, giữ gìn vẻ đẹp hình thể, rèn luyện kỹ năng sống, không ngừng vươn lên để hoàn thiện chính mình.
Giao lưu với gương điển hình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (Ảnh: H.C)
Tiếp tục phát huy truyền thống và những phẩm chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam đã có trong lịch sử hàng nghìn năm và trong thời đại Hồ Chí Minh, đặc biệt phát huy ý nghĩa của 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng cho phụ nữ Việt Nam "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang", Đại hội phụ nữ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2011-2016 đã đưa ra chủ đề "Đoàn kết, năng động, sáng tạo, tích cực học tập, lao động, sản xuất góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp". Sau hơn nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện, phong trào phụ nữ và công tác hội trong tỉnh đã đạt được những kết quả nổi bật như đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động. Từ phong trào trung tâm như "Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc", các cấp hội có sự vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế một cách phù hợp đã tạo nên phong trào hành động cách mạng sôi nổi, phát động nhiều mô hình mới trong các lĩnh vực đời sống xã hội và được đông đảo hội viên, các tầng lớp phụ nữ hưởng ứng, các cấp ủy, chính quyền ủng hộ như: phong trào "Phụ nữ Bến Tre sẵn sàng thi đua xây dựng nông thôn mới"; "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"; phong trào "Làm theo lời Bác thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững" trên 52 tỷ đồng; hỗ trợ vốn phát triển kinh tế hộ gia đình; xây dựng mái ấm tình thương cho hội viên, phụ nữ nghèo; vận động trao học bổng Nguyễn Thị Định cho học sinh nghèo hiếu học; phong trào giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, phụ nữ sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, đi sâu tuyên truyền học tập và rèn luyện các phẩm chất "tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang"; nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ kiến thức về bình đẳng giới, về các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em cho đông đảo các tầng lớp hội viên, phụ nữ trong tỉnh. Các cấp hội đã có nhiều sáng tạo trong vận động hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng gia đình 4 chuẩn mực "No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" gắn kết trong cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" và cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch". Công tác phối hợp với các ngành tiếp tục được phát huy như liên tịch với Công an về "Quản lý giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội"; liên tịch với Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng về công tác bảo vệ biên giới biểu, công tác quân sự tại địa phương; liên tịch với Ban An toàn giao thông tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ....
Giao lưu với phụ nữ thành đạt trong lao động sản xuất. (Ảnh: TTr)
Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, mẹ liệt sĩ, chăm sóc gia đình chính sách và nhân đạo từ thiện, vận động học phẩm, học bổng cho học sinh nghèo được các cấp hội và hội viên phụ nữ phát huy, tham gia tích cực mang lại hiệu quả thiết thực như: xây dựng và bàn giao 23 nhà tình nghĩa, 352 mái ấm tình thương, sửa chữa 38 căn nhà tình thương với tổng số tiền gần 9 tỷ đồng. Triển khai chương trình hành động thực hiện khâu đột phá "Tạo chuyển biến mới về chất lượng, hiệu quả vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững"; phát huy khả năng sáng tạo nhạy bén trong khai thác, quản lý các nguồn vốn hỗ trợ phụ nữ nghèo thông qua vốn liên tịch với Ngân hàng, quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo, quỹ quốc gia giải quyết việc làm, vốn từ các tổ chức quốc tế..., đã giúp cho 48.900 phụ nữ nghèo làm chủ hộ bằng nhiều hình thức và bình xét hộ nghèo tại cơ sở có 6.701 hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ được thoát nghèo (đạt trên 12%), góp phần kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh đầu năm 2012 từ 15,58% đến cuối năm 2013 còn 10,65%. Ngoài ra, còn nhiều hoạt động nổi bật, tiêu biểu của các cấp hội trong tỉnh thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016) đề ra.

Kỷ niệm 104 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2014) và 1974 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, dịp này các cấp hội phụ nữ trên quê hương xứ dừa Bến Tre tiếp tục phát huy truyền thống những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam, xứng đáng 8 chữ vàng mà Bác Hồ trao tặng cho phụ nữ Việt Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”. Nâng cao nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng vị trí, vai trò của của phụ nữ trong gia đình cũng như ngoài xã hội, về nội dung chuẩn mực "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang", để góp phần nâng cao vị thế vai trò của cán bộ, hội viên, phụ nữ trong giai đoạn mới; thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, khắc phục khó khăn; tập trung hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho phụ nữ còn nhiều khó khăn; động viên các tầng lớp phụ nữ thực hiện tốt vai trò, chức năng của người phụ nữ trong gia đình, ngoài xã hội. Đặc biệt, là tất cả phụ nữ trên quê hương Bến Tre Đồng Khởi tiếp tục tu dưỡng, phát huy “tứ đức” của người phụ nữ hiện đại, phấn đấu thực hiện đạt các chuẩn mực của người phụ nữ trong thời kỳ CNH - HĐH “Tự tin – Tự trọng – Trung hậu – Đảm đang"; tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với việc tiếp tục “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; hưởng ứng tích cực hoạt động tham gia xây dựng nông thôn mới trên quê hương, góp phần cho hương ngày càng thêm giàu đẹp, và nhất là góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh nhà.
Lượt người xem:   3932
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com