Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 27/05/2015, 12:00
GIẤY MỜI Tham dự hội nghị triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ
27/05/2015 | Phòng Công chức, Viên chức
Thực hiện Kế hoạch số 2524/KH-UBND ngày 26 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ - Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.
Sở Nội vụ trân trọng kính mời quý đại biểu tham dự hội nghị triển khai thực hiện Nghị định và Thông tư nêu trên.
- Thời gian: 13 giờ 30 phút ngày 01 tháng 6 năm 2015 (Thứ hai).
- Địa điểm: Hội trường số 1, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (tầng 3).
Để hội nghị triển khai đạt hiệu quả tốt, đề nghị các đồng chí tham dự hội nghị nghiên cứu trước Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC (tải tài liệu tại địa chỉ www.snv.bentre.gov.vn, mục thông tin Tổ chức biên chế).
Vì tính chất quan trọng của hội nghị, rất mong các đồng chí sắp xếp công việc đến tham dự đầy đủ, đúng thời gian./.

Tải tài liệu theo link bên dưới..
Lượt người xem:  2127
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com