Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 24/06/2015, 21:00
THÔNG BÁO Kiểm tra công tác quản lý văn thư, lưu trữ 06 tháng đầu năm 2015
24/06/2015 | Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Thực hiện chức năng giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; căn cứ phương hướng, nhiệm vụ công tác ngành nội vụ năm 2015, Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra công tác quản lý văn thư, lưu trữ 06 tháng đầu năm 2015 như sau:
1. Đơn vị được kiểm tra

Thành phố Bến Tre, huyện Bình Đại, Giồng Trôm, Chợ Lách và chọn từ 01 đến 02 phòng chuyên môn của UBND huyện, thành phố hoặc cơ quan hệ ngành dọc còn hạn chế trong công tác văn thư, lưu trữ nhưng chưa được Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra hoặc thanh tra các năm trước, do Phòng Nội vụ đề xuất.
Các huyện không kiểm tra 06 tháng đầu năm (Châu Thành, Ba Tri, Mỏ Cày Bắc, Mỏ Cày Nam, Thạnh Phú), đề nghị Phòng Nội vụ gửi báo cáo theo mẫu 01, 02 (đính kèm) về Sở Nội vụ trước ngày 07 tháng 7 năm 2015 để tổng hợp, theo dõi chung.

2. Nội dung kiểm tra

- Việc tổ chức thực hiện Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; Chỉ thị số 06/2013/CT-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2013 về nâng cao hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh; việc chuẩn bị tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo Kế hoạch số 2890/KH-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh và các văn bản hướng dẫn khác về công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan Trung ương, Sở Nội vụ tại huyện, thành phố;
- Kết quả đạt được và những hạn chế, tồn tại trong công tác văn thư, lưu trữ đối với các cơ quan ban, ngành cấp huyện, UBND cấp xã;
- Kiến nghị, đề xuất về công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn thư, lưu trữ (nếu có).
Để đảm bảo chất lượng nội dung làm việc, Sở Nội vụ đề nghị Phòng Nội vụ huyện, thành phố có lịch kiểm tra chuẩn bị báo cáo (theo mẫu 01, 02), Văn phòng HĐND và UBND huyện và cơ quan được đề xuất kiểm tra (theo mẫu 02); đồng thời, chuẩn bị các văn bản có liên quan làm đối chứng kết quả thực hiện trong 06 tháng đầu năm 2015.

3. Thành phần

a) Tổ kiểm tra: 01 Phó Chi cục trưởng Chi cục Văn thư- Lưu trữ; 01 chuyên viên Phòng Quản lý Văn thư- Lưu trữ.
b) Đơn vị được kiểm tra: Đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ, Văn phòng HĐND và UBND, lãnh đạo cơ quan được đề xuất kiểm tra, công chức, viên chức làm văn thư- lưu trữ và công chức làm công tác quản lý văn thư, lưu trữ.

4. Thời gian làm việc

- Buổi sáng từ 7h30’ đến 11h00, buổi chiều từ 13h30’ đến 17h00 (địa điểm làm việc từng buổi do Phòng Nội vụ sắp xếp);
- Lịch kiểm tra cụ thể như sau:
Ngày 01 tháng 7 năm 2015: Huyện Bình Đại;
Ngày 02 tháng 7 năm 2015: Huyện Giồng Trôm;
Ngày 03 tháng 7 năm 2015: Huyện Chợ Lách;
Ngày 07 tháng 7 năm 2015: Thành phố Bến Tre.

Sở Nội vụ rất mong Phòng Nội vụ và cơ quan được kiểm tra sắp xếp thời gian, bố trí đúng thành phần tham dự; chuẩn bị và gửi báo cáo về Sở Nội vụ (qua Chi cục Văn thư- Lưu trữ) chậm nhất 03 ngày, trước khi đoàn đến làm việc. Nếu có khó khăn cần trao đổi, đề nghị liên hệ số điện thoại 0753.545.552 để cùng phối hợp giải quyết./.
Lượt người xem:   2312
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com