Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 24/06/2015, 21:00
THÔNG BÁO Lịch kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ 06 tháng đầu năm 2015
24/06/2015 | Chi cục Văn thư - Lưu trữ
Cơ quan được kiểm tra: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Bến Tre Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre Ngân hàng Công thương chi nhánh tỉnh Bến Tre Sở Y tế tỉnh Bến Tre Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) Ban Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ)
1. Nội dung kiểm tra
- Việc tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan Trung ương, UBND tỉnh, Sở Nội vụ tại cơ quan, đơn vị;
- Việc chuẩn bị tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo Kế hoạch số 2890/KH-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh;
- Kết quả đạt được trong 06 tháng đầu năm 2015 và những hạn chế, tồn tại đối với cơ quan, đơn vị;
- Ý kiến đề xuất của cơ quan được kiểm tra với cơ quan quản lý ngành về công tác văn thư, lưu trữ.

2. Thành phần làm việc
- Tổ kiểm tra:
Lãnh đạo Chi cục Văn thư- Lưu trữ;
01 chuyên viên Phòng Quản lý Văn thư- Lưu trữ thuộc Chi cục.
- Cơ quan được kiểm tra:
Đại diện Lãnh đạo Văn phòng (hoặc Phòng Hành chính- Tổ chức);
Công chức (hoặc viên chức) trực tiếp làm công tác văn thư, lưu trữ.

3. Thời gian kiểm tra
Từ ngày 09 đến ngày 15 tháng 7 năm 2015 (lịch kiểm tra đính kèm).
Buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ;
Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ.
Sở Nội vụ đề nghị cơ quan có lịch kiểm tra sắp xếp thời gian, chuẩn bị nội dung, văn bản đối chứng trong buổi làm việc; đồng thời gửi báo cáo theo biểu mẫu đính kèm về Chi cục Văn thư- Lưu trữ trước 03 ngày đoàn đến cơ quan kiểm tra.
Sở Nội vụ rất mong được sự quan tâm, hỗ trợ của Lãnh đạo cơ quan, đơn vị để buổi làm việc đạt kết quả tốt./.

LỊCH KIỂM TRA
Công tác văn thư, lưu trữ 06 tháng đầu năm 2015


TT Thời gian kiểm tra Cơ quan được kiểm tra Ghi chú
01 Ngày 09/7/2015
- Buổi sáng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre
- Buổi chiều Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh tỉnh Bến Tre
02 Ngày 10/7/2015
- Buổi sáng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre
- Buổi chiều Ngân hàng Công thương chi nhánh tỉnh Bến Tre
03 Ngày 14/7/2015
- Buổi sáng Sở Y tế tỉnh Bến Tre
- Buổi chiều Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)
04 Ngày 15/07/2015
- Buổi sáng Ban Thi đua- Khen thưởng (Sở Nội vụ)
Lượt người xem:  1994
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com