Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 4, Ngày 19/08/2015, 11:00
Đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015
19/08/2015 | Phòng Công chức, Viên chức
Tải về biểu mẫu...
Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ;
Để xây dựng Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2015 trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015 (theo mẫu đính kèm) gửi về Sở Nội vụ chậm nhất là ngày 31/8/2015.
Ghi chú:
- Biểu mẫu được đăng tải tại website của Sở Nội vụ, địa chỉ truy cập: /, mục thông tin Tổ chức biên chế)
- Cơ quan, đơn vị gửi file dữ liệu làm bằng chương trình Excel qua hộp thư điện tử: phamkhiet.snv@gmail.com.
Đề nghị các cơ quan, đơn vị sớm đăng ký nhu cầu tuyển dụng công chức năm 2015 để Sở Nội vụ tổng hợp, xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh theo đúng quy định./.
Tải về biểu mẫu theo link phía trên.
Lượt người xem:  9491
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com