Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 5, Ngày 20/03/2014, 13:00
Ban Thường vụ Thành uỷ tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và Dự bị động viên
20/03/2014
Ban Thường vụ Thành uỷ Bến Tre vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Tỉnh uỷ Bến Tre, khoá VII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới”. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ chủ trì hội nghị.
Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến, Phó Bí thư Thành ủy tặng giấy khen cho 07 tập thể có thành tích thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU. (Ảnh : ĐB)
Ban Thường vụ Thành uỷ Bến Tre vừa tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Tỉnh uỷ Bến Tre, khoá VII về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng Dân quân tự vệ và lực lượng Dự bị động viên trong tình hình mới”. Đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ chủ trì hội nghị.
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 10 của Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Thành uỷ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo trên các lĩnh vực, giữ vững tình hình an ninh chính trị. Lực lượng dân quân tự vệ đuợc xây dựng đảm bảo về số lượng, chất lượng đuợc nâng lên qua từng năm, lực lựong dự bị động viên hàng năm được giáo dục về tư tưởng, bổ sung nghiệp vụ đã phát huy tốt vai trò nồng cốt, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có yêu cầu. Trong đó xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đạt 2,67% so với dân số, đảng viên chiếm 30,62%; dân quân tự vệ cơ quan chiếm 24,22% so với biên chế, cơ cấu thành 130 tiểu đội, 04 khẩu đội, tỉ lệ đảng viên chiếm 40%, lực lượng dự bị động viên hiện đang quản lý và động viên dự bị giao nguồn cho các đơn vị đạt gần 100% quân số. Công tác xây dựng đảng đuợc duy trì và đựơc nâng cao chất lượng đảng viên đóng vai trò nồng cốt tạo sự nhất quán về nhận thức, ý thức trách nhiệm được giao sẳn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đảm bảo xử lý kịp thời tình huống và tăng cừơng lực lượng khi có yêu cầu. Tuy nhiên, về chế độ chính sách đầu tư cho hoạt động của dân quân tự vệ và dự bị động viên còn nhiều hạn chế do điều kiện ngân sách gặp khó khăn.
Đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh : ĐB)
Kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến yêu cầu các cấp uỷ đảng, cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật của nhà nước về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên, hiểu đúng, đủ về vai trò vị trí; ý nghĩa tầm quan trọng của lực lượng này đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, trong đó chú trọng đến công tác chính trị tư tưởng, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, kịp thời bổ sung lực lượng; thường xuyên tổ chức huấn luyện diễn tập nâng cao trình độ kỹ thuật chiến thuật, nâng cao khả năng xử lý các tình huống, phối hợp hiệp đồng có hiệu quả trong tác chiến khu vực phòng thủ.

Dịp này Uỷ ban nhân dân thành phố Bến Tre trao tặng giấy khen cho 07 tập thể và 08 cá nhân có thành tích trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU.
Đặng Bảy - Quang Bình
(Đài TT. TP)
Lượt người xem:   2922
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com