Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Thông tin cần biết

Thông tin cần biết
Thứ 4, Ngày 30/12/2015, 16:00
Bộ Thủ tục Hành chính thuộc phạm vi giải quyết của Sở Nội vụ.
30/12/2015 | Văn phòng Sở Nội vụ
...
Lĩnh vực: Hội, Tổ chức phi chính phủ (12)
1 Thủ tục cho phépThành lập Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh
2 Thủ tục phê duyệt Điều lệ Hội đối với Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh
3 Xin phép đặt Văn phòng đại diện của Hội có phạm vị hoạt động trong cả nước hoặc liên tỉnh
4 Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh
5 Tự giải thể đối với Hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh
6 Đổi tên Hội có phạm vi hoạt động cấp tỉnh
7 Cho phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ
8 Thay đổi giấy phép thành lập quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh
9 Hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh.
10 Đổi tên quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh
11 Tự giải thể đối với quỹ có phạm vi hoạt động tại tỉnh
12 Thông báo Đặt chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện ở các địa phương khác với nơi đặt trụ sở chính của quỹ có phạm vi hoạt động trong tỉnh

Lĩnh vực: Tôn giáo (16)
13 Chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP
14 Cấp đăng ký hoạt động tôn giáo cho tổ chức có phạm vi hoạt động chủ yếu ở một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
15 Công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
16 Chấp thuận việc thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc (tổ chức tôn giáo cơ sở) đối với các trường hợp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo
17 Cấp đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
18 Cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
19 Chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo
20 Đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP
21 Tiếp nhận thông báo cách chức, bãi nhiệm chức sắc trong tôn giáo thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP
22 Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo
23 Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh
24 Chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo không thuộc quy định tại Điều 27, 28 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP
25 Đăng ký hiến chương, điều lệ sửa đổi của tổ chức tôn giáo quy định tại Điều 29 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP
26 Chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ đến từ nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc từ nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
27 Chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một huyện
28 Chấp thuận sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài tại cơ sở tôn giáo hợp pháp ở Việt Nam

Lĩnh vực: Thi đua Khen thưởng (8)
29 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đối ngoại
30 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh về thành tích đột xuất
31 Tặng Cờ thi đua tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề
32 Tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc
33 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh
34 Tặng Cờ thi đua cấp tỉnh
35 Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh
36 Tặng thưởng Bằng khen cấp tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề

Lĩnh vực: Lưu trữ (1)
37 Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ lịch sử

Lĩnh vực: Cán bộ, công chức trong tỉnh (1)
38 Thủ tục Tuyển dụng công chức

Lĩnh vực: Tổ chức hành chính, sự nghiệp nhà nước (3)
39 Thẩm định trình UBND tỉnh thành lập tổ chức sự nghiệp nhà nước
40 Thẩm định trình UBND tỉnh tổ chức lại tổ chức sự nghiệp nhà nước
41 Thẩm định trình UBND tỉnh giải thể tổ chức sự nghiệp nhà nước

Lĩnh vực: Tuyển dụng viên chức (1)
42 Tuyển dụng viên chức


Tải về toàn bộ thủ tục hành chính theo link bên dưới:
Lượt người xem:  1499
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Media

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Số 11 Cách mạng tháng 8, Phường 3, Thành phố Bến Tre.
Điện thoại: (075).3.822.628 | FAX: (075).3.816.496 | E-mail: sonoivu.btre@gmail.com