​SỞ NỘI VỤ

  Địa chỉ: 11 Cách Mạng Tháng 8 Phường 3, Thành phố Bến Tre​​​


Điện thoại: 075.3822628


Fax: 075.3816496​​​​​​​​​​​