Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính

Tin tức sự kiện

Tin tức sự kiện
Thứ 3, Ngày 21/07/2020, 12:00
CUỘC THI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH VỚI CÔNG CHỨC MỘT CỬA TỈNH BẾN TRE NĂM 2020
21/07/2020 | Phòng Cải cách Hành chính

​Kế hoạch Tổ chức cuộc thi dành cho công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tỉnh Bến Tre năm 2020 Ke_hoach_2908_UBND.pdf

Kế hoạch Tổ chức cuộc thi Cải cách hành chính với Công chức một cửa tỉnh Bến Tre năm 2020 Ke_hoach_3518_UBND.pdf

Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi dành cho công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020 Quyet_dinh_Ban_To_chuc_1498.pdf

Quyết định về việc thành lập Ban Giám khảo và Ban Thư ký Quyet_dinh_Ban_giam_khao_Thu_ky.pdf

Thể lệ cuộc thi The_le_cuoc_thi_2020.pdf

Đề thi vòng 1 De_thi_Vong_1_2020.pdf

Thông báo khởi động Cuộc thi Cải cách hành chính với Công chức một cửa tỉnh Bến Tre năm 2020 Thong_bao_1316.pdf

Lượt người xem:  767
Quản lý QuyềnQuản lý Quyền
|
Lịch sử Phiên bảnLịch sử Phiên bản

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Trạng thái Phê duyệt

Đính kèm

Loại Nội dung: Tin Tức Mở Rộng
Phiên bản:
Đã tạo vào thời điểm bởi
Được sửa lúc bởi
Ảnh
Video
SỞ NỘI VỤ TỈNH BẾN TRE
Trang thông tin thuộc Sở Nội Vụ Tỉnh Bến Tre
Địa chỉ: Tầng 11 (Nhà làm việc 6 Sở) 126A Nguyễn Thị Định, phường Phú Tân, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
Điện thoại: 0275.3.822.628 | E-mail: snv@bentre.gov.vn